Ako vznikol Speechpool?

Študenti konferečného tlmočenia sa zvyčajne sťažujú na nedostatok vhodného tréningového materiálu. Pre staršie ročníky, ktoré si pamätajú časy bez Wikipedie a Googlu, to bol už vtedy vážny problém. Museli sme sa spoliehať na kvalitu prejavov našich spolužiakov. No zdá sa, že ani internet tento problém celkom nevyriešil.

Materiál dostupný na internete je pre začiatočníkov často príliš ťažký alebo neaktuálny. Niekedy je takmer nemožné ho tlmočiť (napríklad prehľad správ čítaný ohromnou rýchlosťou).

Niektorí študenti sa s týmto problémom popasovali vytvorením webových stránok pre zdieľanie súborov a nahrávaním svojich vlastných dôkladne pripravených prejavov. Tieto mohli ich spolužiaci využívať ako tréningový materiál. Problém s hľadaním prejavov v konkrétnom jazyku sa tým však nevyriešil. Ak je Vaším pasívnym jazykom napríklad maďarčina, no žiaden z Vašich spolužiakov týmto jazykom nehovorí ako svojím rodným, kde nájdete vhodné materiály?

Tak sa zrodil nápad vytvoriť Speechpool, ako blesk z jasného neba (samozrejme nie až v takej veľkolepej forme), ktorý by slúžil ako rozsiahla zbierka prejavov vytvorených študentmi pre študentov s minimálnymi zásahmi zvonka.  Keď sa zapoja všetci , bude pokrývať obrovské množstvo jazykov. Tento projekt bude neustále aktualizovaný, interaktívny, založený na spolupráci, bude naplno využívať moderné technológie a bude pre užívateľov dostupný zdarma.

 

Kto stojí za projektom Speechpool?

Nápad a jeho vývoj: Sophie Llewellyn Smith

Počiatočná kreatívna zložka: Matthew Perret and Andrew Gillies

Finančná a iná podpora: NNI (National Network for Interpreting) a Dr. Svetlana Carsten

Vývoj webstránky: Matt Clarke, George Angelopoulos

Preklad webovej stránky: absolventi magisterského stupňa v odbore konferenčného tlmočenia a prekladu Univerzity v Leeds a študenti inštitúcií ponúkajúcich tlmočnícke vzdelanie po celom svete, ktorí sa ochotne podujali spolupracovať na projekte bez nároku na honorár.

Monitorovanie obsahu stránky: tím skúsených konferenčných tlmočníkov, ktorí dobrovoľne dohliadajú na prejavy a zabezpečujú tak kvalitný obsah.

 nni logo small

Kto projekt financuje?

Speechpool momentálne nedostáva žiadnu finančnú pomoc a na dobrovoľnej báze ho spravuje Sophie Llewellyn Smith. Ak stránku používate, PROSÍME VÁS o zaslanie dobrovoľného príspevku prostredníctvom Paypal, ktorý bude určený na financovanie technickej podpory a údržbu stránky. Tiež uvítame pomoc s prekladom stránky do cudzích jazykov.