Kako je nastao Speechpool?

Studenti konferencijskog prevođenja se često žale da ne mogu da nađu dovoljno materijala prikladnog za vežbanje. To je za metuzaleme među nama, koji se sećaju vremena pre Vikipedije i Gugla, bio konstantan problem jer smo mi za dobre govore, u potpunosti zavisili od svojih kolega. Međutim, po svemu sudeći, ni Internet nije u potpunosti rešio ovaj problem.

Materijali dostupni na Internetu su često preteški za početnike, ili zastareli, ili ih je skoro nemoguće prevesiti usmeno (na primer, vesti koje se čitaju vratolomnom brzinom!).

Neki studenti su rešili ovaj problem kreirajući internet stanice za razmenu dokumenata i postavljanje svojih, pažljivo sastavljenih govora, koje drugi na istom univerzitetu mogu koristiti kao materijal za vežbanje. Međutim, to još uvek ne rešava problem pronalaženja govora na odgovarajućem jeziku. Ako je jedan od vaših pasivnih jezika mađarski a niko na vašim studijama nije izvorni govornik mađarskog, gde ćete pronaći korisne materijale na mađarskom?

Tako je rođena ideja o Speechpool-u, u trenutku otkrovenja, doduše u skromnim razmerama. Speechpool je zamišljen kao potencijalno ogromna zbirka govora koje studenti sastavljaju za druge studente, uz minimalan spoljašni uticaj i veliki broj pokrivenih jezika, pod uslovom da se svi uključe. Ovaj projekat se stalno ažurira, zasnovan je na iskrenoj saradnji, interaktivan je, besplatan za korisnike i maksimalno iskorišćava prednosti koje pružaju nove tehnologije. 

 

Ko stoji iza Speechpool-a?

Kreativni doprinos u početnim fazama dali su: Matthew Perret i Andrew Gillies

Iza koncepta i razvoja stoji: Sophie Llewellyn Smith

Finansijska sredstva i druge vidove podrške pružili su: Nacionalna mreža za tumačenje (NNI-National Network for Interpreting) i dr Svetlana Carsten

Razvoj internet stranice Matt Clarke

Internet stranicu su preveli diplomci postdiplomskih studija konferencijskog prevođenja i studija pismenog prevođenja Univerziteta u Lidsu kao i polaznici kurseva ustanova za obučavanje usmenih prevodilaca širom sveta. Svi su oni ljubazno pristali da besplatno rade na ovom projektu.

Speechpool želi da se zahvali sledećim osobama:

Nadgledanje sadržaja stranice vrši: tim iskusnih konferencijskih prevodilaca koji je ljubazno pristao da prati govore koji se postavljaju, ne bi li se obezbedio kvalitetan sadržaj.

 nni logo small

Kako se finansira?

Speechpool je zahvalan što je dobio finansijska sredstva od britanske Nacionalne mreže za tumačenje (UK NNI) i što se razvija u saradnji sa osobljem Univerziteta u Lidsu.