Podmienky používania

Speechpool ponúka užívateľom platformu na výmenu prejavov vhodných na nácvik tlmočenia.

Prispievať (prejavmi) môžu užívatelia Speechpoolu, ktorí študujú tlmočenie, sú absolventami tlmočníckych odborov alebo sú aktívnymi konferenčnými tlmočníkmi. Nezaručujeme dôvernosť daného obsahu.

Prispievaním súhlasíte s tým, že obsah si môžu prezerať ostatní užívatelia Speechpoolu, a to aj počas vyučovania tlmočenia a jazykov.

Súhlasíte s tým, že nebudete nahrávať obsah obscénneho, urážlivého či útočného charakteru, nezákonné materiály a materiály pod ochranou autorských práv. Predovšetkým súhlasíte s tým, že budete nahrávať iba originálny obsah vo forme prejavov, ktoré ste sami pripravili a predniesli, a že nebudete prednášať prejavy vytvorené inými stranami, a to ani v skrátenej či pozmenenej forme.

Sami nesiete zodpovednosť za obsah, ktorý nahráte. Speechpool odmieta akúkoľvek a všetku zodpovednosť alebo záväzky spojené s obsahom. V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia podmienok vzťahujúcich sa na vhodný obsah, si Speechpool vyhradzuje právo na odstránenie takého obsahu a/alebo prerušenie prístupu daného užívateľa k stránke Speechpool bez predchádzajúceho upozornenia.

Súhlasíte s tým, že obsah dostupný na Speechpoole nepoužijete na komerčné účely. Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, reprodukovať, prenášať, vysielať, distribuovať, licencovať, predávať ani iným spôsobom zneužívať akýkoľvek obsah bez predchádzajúceho písomného súhlasu Speechpoolu.