Ako by mal vyzerať dobrý prejav?

Z pohľadu študenta tlmočníctva je dobrý prejav zväčša taký, ktorý je poučný aj zaujímavý. Poskytne nové informácie, rozšíri slovnú zásobu a jeho štruktúra umožní precvičovanie tlmočenia. Ideálny prejav by mal byť pre tlmočníka výzvou, avšak nie neprekonateľnou.

 

Ako si pripraviť prejav?

  • Vyberte si tému. Ak sa o ňu aktívne zaujímate, bude to pre Vás ľahšie. Nepreháňajte to však s detailami, inak bude prejav príliš náročný.

  • Ak sa o danej téme potrebujete dozvedieť viac, urobte si výskum. Vyhľadajte články v novinách, pozrite si dokumentárny film, hľadajte informácie na uznávaných webstránkach alebo si prečítajte knihu. Údaje o Vašom zdrojovom materiáli si nezabudnite zapísať. Zídu sa Vám pri nahrávaní prejavu na našu stránku.

  • Následne sa rozhodnite, čo chcete svojím prejavom povedať. Musí mať štruktúru. Jedná sa o vyrozprávanie udalostí? Vytvorte chronológiu. Je to skôr logická argumentácia? Spíšte si osnovu alebo hlavné oporné body. Nezabudnite na stručný úvod do problematiky, vysvetlenie, prečo ste si danú tému zvolili a na zaujímavé zhrnutie na záver, ktoré môže podnietiť k zamysleniu. Ak sa chcete o písaní a štruktúre prejavov naučiť viac, navštívte užitočné webstránky, napríklad www.orcit.eu., ktorá obsahuje množstvo užitočných rád v sekciách Počúvanie a analýza textu a Prednes prejavu na verejnosti.

  • V tejto fáze by ste mali mať na papieri niekoľko poznámok: asi jednu či dve vety, ktoré slúžia ako úvod, niekoľko bodov v odrážkach s nadpismi, nejaké mená a čísla a zopár myšlienok na záver. Ak máte zapísanu celú stranu či dokonca dve A4, niečo nie je v poriadku! Nemali by ste písať esej, ale mali by ste mať len niekoľko poznámok, ktoré Vám pri rozprávaní osviežia pamať.

  • A teraz samotný prednes prejavu. Nečítajte! Tlmočníci netrávia čas predčítavaním textov a nerobia tak ani dobrí rečníci. Ak ste postupovali podľa horeuvedených rád, nebudete mať vlastne čo čítať. Využite teda svoje poznámky ako pomôcky pri prednesení prejavu prirodzeným a (polo-)spontánnym spôsobom. Nezabúdajte na očný kontakt s publikom a na pomalšie tempo v prípade, že Váš prejav je určený na konzekutívne tlmočenie s poznámkami.

  • Z tohto všetkého je už asi jasné, že prečítanie prejavu nejakého politika alebo novinového článku od slova do slova, či dokonca celých stránok na Wikipedii a pod. sa nevníma ako prejav. Okrem toho, že by ste porušili autorské práva, bolo by to pre tlmočníka veľmi únavné a náročné na pretlmočenie. Sami by ste takýmto „prejavom" neboli nadšení, však? Snažte sa preto svoje prezentácie oživiť: nech sú nápadité, informatívne a zaujímavé. Pokojne v nich vyjadrite svoj názor a prepojte fakty so skúsenosťami zo života. Spracujete tak informácie, o ktorých ste čítali, mnoho sa pri tom naučíte a bude Vás to baviť. Vaši kolegovia sa pri tlmočení Vašich prejavov nenatrápia alebo aspoň nekliknú na ikonu „Problém s kvalitou", ktorá upozorňuje na nekvalitné príspevky.