Hvad gør en tale god?

For en tolkestuderende er en god tale både brugbar og interessant: Den giver dig mulighed for både at lære nye ting og få et bredere ordforråd, og så er den struktureret på en måde, der giver dig mulighed for at øve tolkning. Den bør indeholde et par udfordringer uden at blive umulig at tolke.

 

Hvordan forbereder du en tale?

  • Vælg et emne. Det er bedst, hvis du vælger et emne, der interesserer dig, men du må ikke overdrive: Hvis du går for meget i detaljer med din yndlingshobby, vil talen helt sikkert blive svær.

  • Hvis du skal bruge mere information om emnet, så foretag nogle søgninger. Søg f.eks. i avisartikler, dokumentarfilm, på troværdige hjemmesider eller i bøger. Husk at skrive dine kilder ned, da det vil være en hjælp for dig, når du skal uploade din tale.

  • Nu skal du vælge, hvilket budskab du gerne vil ud med. Talen skal have en struktur. Er den fortællende? Så skab kronologi. Er den argumenterende? Så lav et skema i punktform eller en mindmap. Lav en kort introduktion for at komme ind i emnet, og forklar, hvorfor lige præcis dét emne interesserer dig. Afslut med en overbevisende eller tankevækkende konklusion. Besøg www.orcit.eu for en mere detaljeret vejledning i forberedelse og strukturering af taler. Her finder du masser af gode råd 185under "Listening and Analysis" og "Public Speaking".

  • Nu skulle du gerne have et par stikord skrevet ned på et stykke papir. Det kan f.eks. være et par sætninger, der introducerer emnet, en række punkter med overskrifter, et par navne og figurer og nogle stikord til konklusionen. Hvis du sidder med et par tætskrevne A4 sider, er der noget som er gået helt galt! Du skal ikke skrive et helt essay, men derimod bare nogle få stikord, som kan hjælpe dig med at huske, når du begynder at tale.

  • Så er du klar til at komme i gang med din tale. Lad være med bare at læse højt! Tolke bruger ikke deres tid på at læse tekster højt, og det gør gode talere heller ikke. Hvis du har fulgt den førnævnte fremgangsmåde, har du alligevel ikke noget at læse højt fra. Brug dine stikord til at holde din tale på en naturlig og (semi)spontan måde. Du skal have øjenkontakt med dit publikum og måske tale en lille smule langsommere, hvis din tale skal bruges til konsekutiv tolkning med noter.

  • Det skulle nu gerne være klart for alle, at højtlæsning af en politikers tale, en nyhedsartikel eller information taget fra Wikipedia osv. ikke er det samme som at holde en tale. For det første bryder man copyrighten, og for det andet er det både kedeligt og svært at tolke. Er du måske selv glad for at tolke den slags "taler"? Det, som du i stedet skal gøre, er, at gøre dine taler mere spændende ved at gøre dem mere levende, informative og interessante. Du må gerne udtrykke dine personlige meninger og relatere indholdet til dit eget liv. På den måde kan du bedre fordøje den baggrundsinformation, du har læst. Derudover får du lært en masse og har det sjovere imens, og dine medstuderende vil stå i kø for at få lov til at tolke dine taler. Eller de klikker i hvert fald ikke på "Kvalitetsalarm"-knappen, fordi kvaliteten af din tale er for dårlig!