Politică de confidențialitate

Adunăm date personale ale utilizatorilor Speechpool. Folosim aceste date (nume, adresă de e-mail) pentru a genera detaliile de autentificare ale utilizatorilor și pentru a comunica cu aceștia. Nu transmitem, dăm mai departe sau vindem datele utilizatorilor. Dacă doriți să vă ștergeți detaliile, vă rugăm să ne contactați.