Uvjeti korištenja

Speechpool nudi svojim korisnicima platformu za izmjenu govora prikladnih za vježbu usmenog prevođenja.

"Korisnici Speechpoola koji su studenti usmenog prevođenja, usmeni prevoditelji stažisti ili usmeni Prevoditelji koji vježbaju mogu učitati sadržaj (govor). Ne jamčimo tajnost sadržaja."

"Slažete se da će drugi korisnici Speechpoola moći vidjeti sadržaj koji ste učitali čak i za Vrijeme vježba usmenog prevođenja ili satova jezika."

Slažete se da nećete učitati govor opscenog, pogrdnog ili uvredljivog sadržaja, koji sadrži materijal koji je nezakonito u vašem vlasništvu ili sadržaja zaštićenog autorskim pravima. Posebice se slažete da ćete učitavati samo originalni sadržaj u obliku govora koje ste pripremili i održali i da nećete Iznositi govore koje su napisali drugi čak i ako ste ih skratili ili prilagodili.

Odgovorni ste za sadržaj koji učitate. Speechpool se izričito odriče odgovornosti povezane sa sadržajem.

U slučaju kršenja uvjeta o prikladnom sadržaju, Speechpool ima pravo ukloniti sadržaj I/ili zabraniti korisniku pristup Speechpool stranici bez prethodne najave.

Slažete se da nećete koristiti sadržaj sa Speechopoola u komercijalne svrhe. Slažete se da nećete kopirati, reproducirati, slati, emitirati, licencirati, prodavati ili na bilo koji druginačin koristiti bilo koji sadržaj bez prethodnog odobrenja Speechpoola.